s1Poliklinika "Hipokrat" pruža kompletnu dijagnostiku i terapiju oboljenja kičmenog stuba. U našoj ustanovi možete istovremeno dijagnostikovati problem sa kičmom putem najsavremenije referentne metode – magnetne rezonance, te se u isto vrijeme konsultovati sa našim ljekarima oko terapijskih procedura.

U Poliklinici se vrše svi savremeni dijagnostički i terapijski modaliteti od kliničkog pregleda,specijalizovanih snimanja,analgetske i antiflogistične terapije,kauzalne i trigger point terapije,fizikalne terapije i IDD (Intervertebralne difierencijalno dinamičke) terapije aparatom Accu Spina.

Osim oboljenja kičme u našem Centru možete se liječiti i od ostlaih oboljenja iz oblasti ortopedije:

  • Artroze

  • Hijaluronoterapija

  • PRP

  • Spinalne infiltracije

  • Muskuloskeletni ultrazvuk

  • Ortopedske konsultacije

  • Akutni i hronični bolni sindromi (terapija bola)

  • Sportska traumatologija

Cjenovnik usluga