NMR je nastao iz puke radoznalosti i želje fizičara da saznaju nešto više o strukturi atomskog jezgra. Razvoju metode su dosta doprineli hemičari u želji da razumiju strukture organskih molekula. Onda je metoda prodrla u biohemiju za određvanje strukture bioloških makromolekula. Istovremeno je našla mjesto u biologiji za nedestruktivno ispitivanje bioloških procesa da bi danas postala nezamenljiva dijagnostička metoda za snimanje mekih tkiva. Godine 1984. Američko udruženje radiologa je da bi uklonilo asocijaciju na nuklearne reakcije i bombe iz naziva metode ispustilo nuklearna pa je u medicini NMR poznat kao magnetna rezonanca.

radiologoija1O uređaju

Magnetna rezonanca je neinvazivna i precizna dijagnostička metoda, koja daje konkretnu sliku o zdravlju pojedinih organa, organskih sistema, ali i o stanju čitavog organizma. Bezbolna je i potpuno neškodljiva za pacijente, pa se pregled može ponavljati više puta.Na osnovu rezultata određuje se dalji tok lečenja i najefikasnija terapiji.

U nasoj praksi koristimo uredjaj Magnetom Essenca TIM+DOT, proizvodjaca Siemens. Po posebnim preporukama Stručnog tima ovaj custom made aparat opremljen je najmodernijim aplikativnim softverom i mogućnošću osnovnih i specijalizovanih snimanja svih organskih sistema.Takođe,moderna tehnologija inkorporirana u ovaj uređaj omogućuje najkvalitetnije snimanje i reprodukciju,kao i dodatne dijagnostičke opcije koje se nijesu koristile u medicinskoj praksi na ovim prostorima.

Osnovna I specijalizovana snimanja

Magnetna rezonanca daje izuzetno precizne analize mekotkivnih struktura kao što su mozak, kičmena moždina, dojka,organi stomaka, male karlice, pluća, koje ranije nisu bile pristupačne, kao i realan anatomski prikaz određene regije i lokalizaciju lezije, odnosno žarišta u njoj.

Poseban vid snimanja jesu snimanja sa aplikacijom kontrasta,za zahtjevnije dijagnostičke dileme i više podataka o specifičnosti pojedinih tkiva.

Magnetna rezonanca je metoda bez jonizujućeg zračenja, bezbolna je i neškodljiva, mada ponekad i blago neugodna. Naime, mnogim ljudima koji se izlože ovom pregledu može da smeta jak pulsirajući zvuk, koji jeste neprijatan, ali podnošljiv.

Problem može da predstavlja i sama dužina pregleda, najčešće oko 15-45 minuta, tokom kojih pacijent mora da bude potpuno nepomičan.

Specifičnosti NMR pregleda

Aparati u Hipokratu su poluotvoreni, pa je samim tim osjećaj zatvorenog prostora sveden na manju meru, a ljubazno osblje će vas pripremiti i objasniti vam sve što je potrebno u vezi samog pregleda.

U prostoriju sa aparatom se ne smiju unositi predmeti od magnetnog materijala. Pacijenti sa pejsmejkerom, metalnim stranim telima u blizini velikih krvnih sudova, oka i u glavi, zatim pacijenti sa operisanim moždanim aneurizmama pomoću starog tipa metalnih štipaljki, kao i pacijenti sa nekim veštačkim zaliscima srca i pumpama, kako insulinskim tako i onima za kontrolu bolova, ne mogu ući u magnet.

Posebno je potrebno naglasiti da zubni implantati ne predstavljaju kontraindikaciju za ovaj pregled.

Cjenovnik Magnetne rezonance

Cjenovnik Ultrazvučne dijagnostike